Исторически музей Лом

Експозиции

Исторически музей град Лом поддържа следните постоянни експозиции в своите зали:

  • Eтнографска експозиция
  • Читалище и театър
  • Къснобронзов некропол - Орсоя
  • Ломската скеля (пристанище)
  • Художествена експозиция
  • Градски бит 19 - 20 в.
  • Иконна живопис и Църковна утвар
  • Лом след Освобождението
  • Хладно и огнестрелно оръжие

Повече информация за всяка от тях, може да получите в менюто в ляво.