Исторически музей Лом

Лом след Освобождението

     След Освобождението (1878г.) до 1899г. вкл. Лом е окръжен център с три околии: Кутловска. Берковска и Ломска. Последната обхваща 59 села.


     Градът е едно от най-големите пристанища на Дунав, земеделски, търговски и индустриален център. Икономическата силата на Лом идва от железницата (открита 1913 г.) и корабите по Дунава като европейски път. Пристанищната гара по трафик на зърнените храни с тонаж 20 505, е пред Видин (10 860), София (10 568), Сомовит (5 045), Русе (4 059) и Свищов (3 411).


     Налагат се големи житарски фирми, соларската на Кусидис, текстилна фабрика, дъсчарските фирми, банкерски къщи, търговци на вина и манифактура, на спирт и колониал. Всичко се доставя чрез Лом - машини, железария, дървен материал, газ, манифактура. галантерия. "Нацол Попов и Сие" разполага със собствени шлепове за търговия с Галац и Виена. Шест тьрговски къщи доставят земеделски машини, а най-прочутата и стабилна на - Ради Цонзаров - автомобили, камиони, шевни и плетачни машини.