Исторически музей Лом

Отдел ХУДОЖЕСТВЕН

     Отделът е създаден през 1975 г. В наличния фонд на отдел „Художествен” се съхраняват около 1000 произведения на живописта, графиката, рисунката, сценографията, някои образци на скулптурата и керамиката. В жанрово отношение са представени фигуралната композиция, портретът и пейзажът.

 

     Творбите, които съставят първата сбирка, са предимно на художници от Лом и Ломския край, някои от които с национално значение. Сред тях се открояват завършилите Мюнхенската академия Никола Канов и Александър Обретенов, а също Тодор Петров, Марияна Забунова, Димитър Томов, Бойчо Григоров, Здравко Александров, Здравко Манолов.


     След своето създаване фондът постепенно се обогатява. От значение за колекциите при отдела са произведенията на изтъкнати художници на българското изобразително изкуство: Стоян Венев, Светлин Русев, Тихомир Коджаманов, Бисера Прахова, Калина Тасева, Тодор Панайотов, Стоян Цанев и др.