Исторически музей Лом

Отдел ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

     Отделът съществува от 1930 г. С усърдието на д-р Петър Кърджиев и помощта на Археологическия институт и музей при БАН е оформена експозиция през 1952 г. През годините тя продължава да се обогатява. Отделът събира, изучава и популяризира свидетелства за историческата съдба на ломския регион през ХV – ХІХ в. Във фонда се съхраняват експонати, свързани със стопанското и политическо развитие на Лом през Възраждането. Запазени са множество предмети, снимки, документи. Сред тях са:

  1. Колекция иконна живопис и църковна утвар ХV – ХІХ в. 
  2. Материали, свързани с участие на ломчани в националноосвободителните борби в Северозападните земи, въстанието от 1850 г. и Съзаклятието от 1867 г., с ломчани, участници в българското опълчение в Руско-турската освободителна война (1877-1878г.)
  3. Пушката на Цеко Петков – Войводата, сабята на Петър Берковски, сабята на Лудовико Миланези, подарена му от Джузепе Гарибалди.
  4. Оригинални турски документи за собственост.
  5. Архив на създаването на първото читалище (1856 г.) и свързаните с него театрални представления.