Исторически музей Лом

Отдел НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ

     Отделът, създаден през 1952 г., събира, съхранява и изучава материали за миналото на град Лом и околията от Освобождението на България през 1878 г. до наши дни. В него се съдържат снимки, документи и предмети, свързани с политически събития в региона и със стопанското развитие на Ломския край. Отделът притежава стойностни експонати, представящи градския бит от началото на 20-ти век, когато Лом се развива като пристанищен град с голям икономически престиж. Запазени са и материали, представящи богатия просветно-културен живот в града.

 

     Някои от ценните експонати в отдела са:

  1. Оригинална театрална завеса, нарисувана през 1909 г. от австро-унгарския художник Адолф Квап
  2. Знаме на Гимнастическо дружество „Дунавски юнак”
  3. Парадна сабя на НЦВ княгиня Мария Луиза от Втори конен полк